انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet حضور هیئت تجاری و صنعتی فدراسیون صنعت هنگ کنگ از تاریخ 8 لغایت 16 اردیبهشت ماه سال جاری
bullet اطلاع رسانی ارزش های پایه صادراتی از طریق سایت گمرک
bullet حضور یک هیئت تجاری از کشور قونیه به سرپرستی وزیر امور خارجه آن کشور از 5 لغایت 6 اردیبهشت سال جاری
bullet اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر