انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet هیات تجاری از قزاقستان جنوبی متشکل از عاملین اقتصادی بخش خصوصی این کشور در زمینه های مختلف تجاری
bullet کمیسیون مشترک ایران و اندونزی
bullet ارائه پیشنهادات به کارگروه بررسی قوانین مخل تولید
bullet جلسه مشترک با تجار و مقامات اتاق بازرگانی لوکزامبورگ