انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet وزارت صمت: تصویر اداره سیاست و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص مجموعه مقررات ارزی واردات کالا و خدمات جهت بهره برداری
bullet معرفی مجله انگلیسی زبان ایران بازار
bullet وزارت صمت: ابلاغ آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات
bullet وزارت صمت: معرفی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران