انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet معرفی شرکت نسوز آریا گهر تولید کننده قطعات نسوز سیلیکون کاربایدی
bullet اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی استان زنجان : اطلاع رساني جلسه اي با حضور مدیران ملی و استانی بانک های عامل
bullet جمع بندی مباحث نشست عمومی انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
bullet برنامه هاي دفتر امور خدمات بازرگانی بر اساس محورهاي ابلاغی مقام عالی وزارت