انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet نشست مشترک با اعضای هیات تجاری افریقای جنوبی
bullet تدوین استاندارد ملی
bullet آیین نامه اجرای بند 8 قانون بودجه
bullet آدرس جدید خانه صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان