انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet لیست شرکت های مجاز حمل و نقل
bullet اتاق ایران: لایحه بودجه سال 1395 کل کشور
bullet وزارت صمت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در شهر کابل افغانستان زمان 14-11 اسفند ماه سال 1394
bullet وزارت صمت : معرفی واحدهای تولیدی برای گشايش اعتبار اسنادي يوزانس 6 ماهه