انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet فهرست کالاهای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری بر روی سامانه سازمان ملی استاندارد
bullet طرح ملی رتبه بندی اعضای محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی
bullet انتخاب واحدهای نمونه صنعتی-مهلت تکمیل و ارسال فرم 19 خردادماه 1395
bullet تغيير قانون شرکت ها در امارت متحده عربي