انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet خريد سهم بيشتر از سهام معدن مهدي آباد
bullet نخستين همايش ملي توسعه دولت کارآفرين ، 16 و 17 شهریورماه سال جاری در محل سالن اجلاس سران
bullet تصویب نامه هیئت محترم وزیران درخصوص وظایف بانک مرکزی در راستای خروج غیر تورمی از رکود
bullet معرفی شرکت راه ابریشم دریایی خدری جهان دریا-خط کشتیرانی ایران-عمان