انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet فراخوان ثبت نام مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش در سومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش
bullet کنفدراسیون صادرات : اظهار نظر در خصوص موانع و مشکلات موجود در صادرات با کشور روسیه
bullet سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان : امکان تامین نمک های باریم و استرانسیوم در داخل کشور
bullet وزارت صنعت ، معدن وتجارت : اعلام نظر در خصوص ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور