انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet درخواست اعلام نظر جهت شناسایی و اعلام موانع، محدودیت ها و مشکلات بانکی فراروی صادرات و صادرکنندگان
bullet نشستی با حضور هیئت تجاری لیتوانی به همراه وزیر امور خارجه در روز یکشنبه مورخ 1395/03/09
bullet قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام چند شرکت از طریق مزایده
bullet نشستی مشترک با موضوع همکاری های تجاری ایران و چین و خط آهن مستقیم بین دو کشور در ساعت 9:30 روز دوشنبه 95/02/20