انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet ارائه نظرات در خصوص تعيين اهداف کلي صادرات کالا و خدمات و انتظارات تشکل ها از دولت برای دستیابی به اهداف صادراتی...
bullet انتخاب و معرفی صادرکنندگان خوشنام کشور
bullet معرفی شرکت سرآمدان اندیشه آوینا
bullet یش نویس استاندارد ملی آلاینده های هوا ( دودکش کوره)