انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران
IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA IRAN LEAD & ZINC INDUSTRIES & MINES ASSOCIATION  |  ILZIMA
اخبار جدید
   
bullet فهرست به روز شده توليدات و خدمات داخلی
bullet بخشنامه گمرک ایران درخصوص تسهیل و روانسازی امر صادرات و اعطای مشوق های صادراتی
bullet درخواست اظهارنظر درخصوص قوانین و مقررات مخل فعالیت های کسب و کار
bullet لیست اتاق هاي وابسته به اتاق ايران